Правилник

1. Записване и плащане


1.1 Игра с треньор /Индивидуален час или Тенис школа/
Записване за тенис става по телефона (посочен в контакти) или на адреса на клуба в с. Орешак. Дължимите суми според ценоразписа се заплащат най – късно до 5-то число на същия месец. Играещите, които не са присъствали на тренировка по лични причини не се компенсират от клуба. Тренировките, непроверени поради лошо време и клубни събития се компенсират от клуба.


1.2 Свободна игра
Включва само ползване на корт, без участието на треньор. При наличие на свободни часове, членовете и посетителите могат да правят единични резервации. Резервации се приемат по телефон или на кортовете на клуба.


1.3 Абонамент
Абонаментът представлява ангажиране на определени кортове в желаните часове за определен сезон и е валиден само срещу предварително заплащане на пълната сума. Всички абонати получават компенсация за пропуснати часове поради лошо време и клубни събития в рамките на сезона. В този случай резервация на часове може да се направи предварително на място в клуба, съобразно свободните часове в клубния график. Компенсации за пропуснати часове по лични причини на играещите не се дават.


2. ИГРА

Тенис кортовете могат да бъдат използвани само за игра на тенис. Играещите трябва да бъдат в спортен екип и маратонки за червен корт. Не се разрешава игра с маратонки тип „джогинг” или бутонки. Анулиране на резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена. Членовете и посетителите, започнали часа си със закъснение следва да освободят корта навреме за следващия час. Времетраенето на часа по тенис е 55 минути. Пет минути се предвиждат за изчеткване на корта ( задължение на играчите), пръскане (задължение на Клуба) и смяна на играчите.

Всеки член и посетител на Клуба трябва:
  • Да спазва настоящия Правилник;
  • Да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители;
  • Да пази имуществото на Клуба;
  • Да носи отговорност за личните си вещи;

Ръководството на Клуба и неговите служители трябва:
  • Да съобщават своевременно за промени в Правилника;
  • Да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред от всички членове и посетители на Клуба;
  • Да предоставят високо качество на услугите;
  • Да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид;